Gruodžio mėn. 3 d. 17 val. konferenciniu būdu vyks LMSF Enduro komisijos posėdis. Darbotvarkė

Susirinkimo darbotvarkė:
1.    2020 m. Lietuvos Cross Country Čempionato ir Taurės, 2020 m. Lietuvos Enduro Čempionato ir Taurės, 2020 m. Lietuvos Sprinto Taurės prizininkų tvirtinimas 
2.    2021 m. preliminaraus varžybų kalendoriaus tvirtinimas
3.    2021 m. Cross country, Enduro, Enduro Sprinto nuostatų pakeitimų tvirtinimas
4.    2021 m. Lietuvos Enduro licencijų kainų nustatymas ir nutarimo parengimas LMSF Tarybos tvirtinimui
5.    Kiti klausimai
Susirinkimo darbotvarkė atsisiųsti