Lapkričio mėn. 8 d. vyks LMSF Enduro komisijos posėdis. Darbotvarkė

Posėdžio darbotvarkė:
Procedūriniai klausimai
•    Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
•    Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1.    2022 m. varžybų kalendoriaus svarstymas
2.    2022 m. varžybų nuostatų svarstymas
3.    2022 m. varžybų viešinimas
4.    Kiti klausimai.
Darbotvarkė atsisiųsti