Kovo mėn. 30 d. 12 val Kėdainiuose įvyks Eilinis metinis LMSF narių Suvažiavimas

Informuojame, kad Eilinis LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2019 m. kovo mėn. 30 d. (šeštadienį)
Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namas“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai (Privažiavimas iš Smilgos g.)
Dalyvių registracijos pradžia: 11:30 val
Suvažiavimo pradžia:12:00 val
Suvažiavimo dienotvarkė: 
1.    LMSF prezidento įžanginis žodis
2.    Procedūriniai klausimai:
    2.1.    Suvažiavimo pirmininko rinkimai
    2.2.    Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. 
    2.3.    Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
    2.4.    Dienotvarkės tvirtinimas
3.    2018 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4.    Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2018 m.
5.    2018 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6.    2019 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7.    2020 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso teisės mokesčių tvirtinimas
8.    Naujų LMSF įstatų redakcijos aptarimas, tvirtinimas
9.    LMSF Etikos ir Garbės kodekso pakeitimų tvirtinimas 
10.    LMSF Disciplinarinės ir Arbitražinės Kodekso (atnaujinto) tvirtinimas
11.    Ryčio Kriaučiūno atšaukimas iš Enduro komisijos narių pačiam prašant
12.    Antano Kanopkino atšaukimas iš  Enduro komisijos narių pačiam prašant
13.    Enduro komisijos narių rinkimai  
14.    Supermoto komisijos nario rinkimai (vienas narys)
15.    Kiti klausimai

Kvietimas į LMSF Suvažiavimą

Įgaliojimo pavyzdys

Forma kandidatui į komisiją 

Informacinis pranešimas Registrų Centre