LMSF Tarybos posėdis

LMSF Tarybos posėdis (uždaras) 2019 m. kovo mėn. 20 d. 18.00, Sierakausko g. 30 Vilnius. 

Tarybos posėdžio darbotvarkė:

1. LMSF Eilinio Suvažiavimo darbotvarkės pildymas ir tvirtinimas.

2. 2019 m. biudžeto tvirtinimas ir finansinės LMSF būklės svarstymas

3. Lietuvos plento žiedinių lenktynių čempionato taisyklių tvirtinimas.

4. Lietuvos plento žiedinių lenktynių čempionato vardo tvirtinimas

5. Pašalintų ir skoloje esančių narių dalyvavimas LMSF veikloje.

6. Sportinio motociklo techninio paso išdavimo ir naudojimo nuostatai.

7. Komisijų elektroninių pašto adresų panaikinimas .

8. Švietimo mainų paramos fondo projektų pristatymas.

9. LMSF sporto varžybų rezultatų kaupimas.

10. Supermoto čempionato kalendoriaus tvirtinimas.

11. „Sėlių Taurės“ kalendoriaus tvirtinimas

12. Narių sumokėjusių pradelstus mokesčius prašymų svarstymas dėl LMSF nario statuso suteikimo.

13. Kiti klausimai

Tarybos posėdžio darbotvarkė PDF.