Spalio mėn. 26 d. (antradienį) konferenciniu būdu vyks LMSF Tarybos posėdis. Darbotvarkė

Tarybos posėdžio darbotvarkė: 
     Procedūriniai klausimai:
        •    Posėdžio sekretoriaus rinkimai 
        •    Darbotvarkės tvirtinimas
    1.    Generalinio sekretoriaus pristatymas ir tvirtinimas
    2.    2021 m. Lietuvos rinktinių dalyvavimo Nacijų taurės varžybose apžvalga
    3.    2021 m. apdovanojimų vakaras
    4.    2022 m. LMSF draudimas
    5.    2021 m. projektų apžvalga ir 2022 m. projektų pristatymas
    6.    LMSF sandorių ir mokėjimų tvirtinimas
    7.    2022 m. partnerių lojalumo programa
    8.    LSU sutarties ir studijų programos pristatymas
    9.    LMSF įvaizdžio kūrimas
   10.    Kiti klausimai

Darbotvarkė atsisiųsti