Tapti LMSF Nariu

LMSF narių galima tapti įstatš patvirtinta tvarka.

5.1. Asmuo, pageidaujantis tapti LMSF nariu, privalo pateikti atitinkamą rašytinį prašymą LMSF tarybai, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą. LMSF taryba artimiausiame posėdyje bet ne vėliau kaip per 45 dienas svarsto pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl neaktyviojo LMSF nario statuso suteikimo. Jeigu neaktyvusis LMSF narys ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo minėto statuso suteikimo dalyvauja motociklų sporto veikloje, LMSF taryba sprendžia dėl LMSF nario statuso suteikimo. Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 45 dienas, svarsto asmens prašymą ir priima sprendimą dėl LMSF nario statuso suteikimo (pakeitimas nuo 2017-05-16).
5.2. LMSF narys privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jo priėmimo į LMSF dienos sumokėti stojamąjį įnašą bei nario mokestį už einamuosius metus, kurių dydžius nustato bei patvirtina suvažiavimas.
 

Prašymo forma narystei.