Revizinė

Revizinė komisija kontroliuoja LMSF finansinę veiklą, raštu informuoja suvažiavimą bei tarybą apie visus atliktų patikrinimų metu nustatytus trūkumus.

el.paštas: info@lmsf.lt

Revizinės komisijos nariai:

Danuta Agafonova
tel.Nr.: +370 685 29381

 

Darius Balčiūnas

tel.Nr.: +370 698 24633
 

Linas Navickas

tel.Nr. +370 682 41982
 

LMSF Revizines komisijos darbo nuostatai