LMSF veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymas

LMSF įstatai

LMSF Statute English

LMSF Etikos ir drausmės kodeksas

LMSF Komunikacijos gairės varžybų ir renginių organizatoriams

Motociklų sporto varžybų organizavimo taisyklės

Sprendimas dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų

LMSF strateginis veiklos planas 2018-2022 m.

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas

LMSF Tarybos darbo reglamentas

LMSF Sporto komisijų darbo reglamentas

LMSF Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas 

LMSF Revizinės komisijos darbo nuostatai

LMSF Nacionalinės rinktinės sudarymo kriterijai 

Atsakomybė už manipuliavimą sporto varžybomis ir brutalų elgesį varžybų metu

2021 m. Pasaulinis antidopingo kodeksas

LMSF Tarybos Nutarimas. Dėl LMSF nacionalinių, atskirų motosporto šakų, teisėjų licencijų išdavimo tvarkos ir tarifų

LMSF Akreditavimo taisyklės ir sąlygos

LMSF Žiniasklaidos atstovų akreditavimo anketa ir saugumo taisyklės

LMSF motociklų kroso trasos standartai

Suvažiavimo dokumentai:

2022 m. LMSF eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 22/01

2021 m. LMSF eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 21/01

2020 m. LMSF eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 20/01

2019 m. LMSF neeilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/03

2019 m. LMSF neeilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/02

2019 m. LMSF Eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/01

2018 m. LMSF Eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 18/01 

2017 m. LMSF neeilinio suvažiavimo protokolas Nr. 17/02

2017 m. LMSF ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo protokolas Nr. 17/01

LMSF Biudžetas ir finansinės ataskaitos:

2022 m. LMSF planuojamas biudžetas

2022 Aukšto meistriškumo sporto programa

2021 m. LMSF veiklos ataskaita

2021 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2021 m. Aukšto meistriškumo programa

2020 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2020 m. Aukšto meistriškumo programa

2019 m. Didelio meistriškumo programa

2019 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2018 m. Didelio meistriškumo programa

2021 m. LMSF planuojamas biudžetas

2020 m. LMSF planuojamas biudžetas

2019 m.  LMSF planuojamas biudžetas

2018 m.  LMSF planuojamas biudžetas

2020 m. finansinė veiklos rezultatų ataskaita. 2020 m. Finansinės atskaitomybės aiškinamas raštas. 2020 m. balansas

2019 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

2018 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

2017 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

Prašymo formos :

Varžybų organizavimo prašymo forma

Prašymas LMSF narystei