Gruodžio mėn. 15 d. 21 val konferenciniu būdu vyks LMSF Motokroso komisijos posėdis

Posėdžio darbotvarkė:
Procedūriniai klausimai
•    Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
•    Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
1.    2022 m. Lietuvos Motokroso licencijų išdavimo tvarka ir kainų nustatymas
2.    2022 m. Lietuvos Motokroso varžybų kalendoriaus svarstymas ir sudarymas
3.    2022 m. Motokroso varžybų taisyklių svarstymas
4.    2022 m. Lietuvos Motokroso Čempionato nuostatų svarstymas
5.    2022 m. Motokroso varžybų “Lietuvos Taurė 2022” nuostatų svarstymas
6.    2022 m. Motokroso varžybų “Vaikų motokroso Taurė 2022” nuostatų svarstymas
7.    Kiti klausimai
Darbotvarkė atsisiųsti