Kvietimas į Lietuvos motociklų sporto federacijos neeilinį suvažiavimą

2017-04-11 Lietuvos motociklų sporto federacija neeilinį suvažiavimą nusprendė vykdyti 2017-05-16 18:00 val. Europe Royal Kaunas (Miško g. 11, Kaunas) konferencijų salėje.
LMSF nariai vienbalsiai pritarė neeilinio suvažiavimo darbotvarkei:
1. Naujų LMSF įstatų priėmimas.
2. LMSF atskirų motociklų sporto komisijų narių tvirtinimas. (neeilinio suvažiavimo metu siūlomi esami komisijos nariai, taip pat kviečiame teikti naujus kandidatus iki 2017-05-08)
3. LMSF Tarybos atšaukimas ir rinkimai. (Kviečiame teikti kandidatus į LMSF Tarybą iki 2017-05-08).
4. Kiti klausimai. Pasiūlymus darbotvarkės papildymui siųsti LMSF prezidentui robertas@lmsf.lt ir administracijai info@lmsf.lt iki 2017 05 08.
LMSF nariams elektroniniu paštu artimiausiu metu bus išsiųstas LMSF naujų įstatų projektas. LMSF naujų įstatų projektas ir kita informacija apie LMSF neeilinį suvažiavimą bus viešai paskelbta LMSF puslapyje www.lmsf.lt.
Pasiūlymus, pageidavimus dėl naujų LMSF įstatų korekcijų galima siųsti LMSF prezidentui robertas@lmsf.lt ir administracijai info@lmsf.lt iki 2017 05 08.

Kvietimas į Lietuvos motociklų sporto federacijos neeilinį suvažiavimą 

Forma kandidatui į LMSF Tarybos narius

Forma kandidatui į LMSF komisijų narius 

Partneriai