Kandidatų į Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidento pareigas veiklos programos

Remiantis LMSF įstatų 9.3. p. nustatyta tvarka ir terminais, buvo gauti dviejų kandidatų Virginijaus Visockio ir Roberto Benediktavičiaus dokumentai kandidatavimui į LMSF prezidento pareigas 2017-2021 m. kadencijai. Kandidatai pateikė LMSF įstatuose numatytus dokumentus:
1. Kandidato raštiškas sutikimas: V.VisockioR.Benediktavičiaus
2. Kandidato gyvenimo aprašymas: V.VisockioR.Benediktavičiaus
3. Kandidato rinkiminė programa: V.VisockioR.Benediktavičiaus

Partneriai