Balandžio mėn. 11 d. Kaune vyks 2017 m. ataskaitinis-rinkiminis LMSF suvažiavimas

LMSF Tarybos sprendimu, protokolo Nr.17/02/21, patvirtinta LMSF ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo data, laikas ir vieta.

Informuojame Jus, kad LMSF narių ataskaitinis - rinkiminis suvažiavimas įvyks 2017 metų balandžio 11 dieną (antradienį).
Suvažiavimo vieta: Europe Royal Kaunas (Miško g. 11, Kaunas) konferencijų salė.
Dalyvių registracijos pradžia - 17.20 val. registracijos pabaiga - 17:50val.
Suvažiavimo pradžia - 18.00 val.
Suvažiavimo kvietimas.
Pranešimas dėl įgaliojimų suteikimo.
Įgaliojimo pavyzdys.
Kandidatų į LMSF prezidento pareigas prisistatymus rasite čia
Visa aktuali informacija susijusi su eiliniu LMSF suvažiavimu bus skelbiama LMSF internetinėje svetainėje www.lmsf.lt .
Kviečiame regist
ruotis ir aktyviai dalyvauti 2017m. LMSF ataskaitiniame-rinkiminiame suvažiavime!

Partneriai