"Perlo draudimo" pasiūlymas LMSF sportininkams draudimui nuo nelaimingų atsitikimų. ATNAUJINTA

LMSF ir UADBB "Perlo draudimo brokeris" siūlo pasinaudoti specialiu draudimo pasiūlymu sportininkams ir apsidrausti draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas suteiks jums apsaugą, jei dėl nelaimingo atsitikimo patirsite traumą, tapsite neįgalus ar žūsite. Nelaimingas atsitikimas - staigus, netikėtas įvykis, kurio metu prieš apdraustojo kūną iš išorės veikianti fizinė jėga pakenkia apdraustojo sveikatai ar tampa jo mirties ar neįgalumo priežastimi

Draudimo sutarties sudarymas.
• Atsiradus poreikiui apdrausti asmenį NA draudimu:
o Draudimas Eglė (egle.alionyte@perlodraudimas.lt ; +370 602 260 70);
o atsiųskite norimo apdrausti asmens: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, kontaktus;

Informacija apie draudimo sutartį.

• Draudėjas - LMS federacija;
• Mokėtojas - apdraustasis LMSF narys;

  • Kiekvienas apdraustasis bus draudžiamas paviene arba grupine sutartimi sutartimi;
• Sutarties galiojimo laikotarpis - vieneri metai;
• Metinė draudimo įmoka - 38,79 Eur;
• Polise bus nurodomi šie apdraustojo duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, adresas.
Draudimo apsauga galioja tik varžybų ir treniruočių metu".

Draudimo sumos:

• Mirties atveju - 3.000 Eur;
• Neįgalumo atveju - 3.000 Eur;
• Traumų atveju - 3.000 Eur.

Norintys draustis didesnėmis draudimo sumomis kreipkitės Eglė (egle.alionyte@perlodraudimas.lt ; +370 602 260 70);  

1
 

 

Partneriai