Plento žiedinių lenktynių licencijos

1. Metinė licencijos kaina Čempionate atstovaujant kurią nors įregistruotą komandą - 60 eur.;
2. Metinė licencijos kaina Čempionate dalyvaujant individualiai: 
B600, B1000 klasės - 80 eur., SSP, SB klasės - 100 eur;

3. Metinė licencijos kaina sportininkui važiuojančiam Pretendent, 125cc ar 250cc klasėsė - 10 eur.;

4. Vienkartinė licencijos kaina sportininkui važiuojančiam Pretendent, 125cc ar 250cc klasėse - 10 eur.;

5. Vienkartinės licencijos kaina sportininkui važiuojančiam kitose klasėse ir licenciją įsigijant pirmą kartą - 30 eur., kiekvienos sekančios licencijos kaina - 70 eur.;

6. Sportininkui išduodama viena metinė licencija vienoje konkrečioje klasėje. Kitose klasėse sportininkas gali startuoti įgijęs vienkartinę licenciją.

7. Perkant metines 2017 metų LMSF Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijas po 2017 metų gegužės 1 dienos, licencijų kaina pakyla 10% (dešimt procentų)
Licencijos išduodamos patvirtinus plento žiedinių lenktynių komisijai
Norint įsigyti LMSF licenciją sportininkas privalo pateikti:
1. Prašymą licencijai gauti 
(prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma 
(med pažyma)
3. Draudimo polisą ne mažesnei nei 2900 eurų sumai

4. Foto nuotrauką
5. Pervesti LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą.

Prašymų formos

2017 m. FIM Europe licencijų kainos  

Dėl licencijų kreiptis giedre.lmsf@gmail.com arba +370 685 75455, Giedrė 

Partneriai