Lapkričio mėn. 13 d. 19 val. konferenciniu būdu vyks LMSF Supermoto komisijos posėdis. Darbotvarkė

DARBOTVARKĖ
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. Lietuvos Supermoto čempionato ir taurės 2020 metų sezono apžvalga.
3. Lietuvos Supermoto čempionato ir taurės 2021 metų kalendoriaus planavimas.
4. Lietuvos Supermoto čempionato ir taurės 2021 metų nuostatų aptarimas, trūkumai, papildymai.
5. Biudžetas 2021 metams.
6. Kiti klausimai

Darbotvarkė atsisiųsti