Gruodžio mėn. 10 d. 17 val konferenciniu būdu vyks LMSF Plento žiedinių lenktynių komisijos atviras posėdis. Darbotvarkė

LMSF Plento žiedinių lenktynių komisija skelbia atvirą komisijos posėdį, kuris vyks gruodžio 10 d.  naudojant nuotolinio ryšio priemones. Posėdžio pradžia 17 val. Norintys dalyvauti privalo užsiregistruoti elektroniniu paštu info@lmsf.lt iki gruodžio 9 d imtinai.

Posėdžio dienotvarkė:

1. 2021 metų Lietuvos Čempionato ir Street taurės kalendorių aptarimas
2. 2021 taisyklių galimi pakeitimai
3. 2021 m. licencijų kainų aptarimas